HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

24 May 2010

Teori asal-usul negara

Terdapat beberapa teori mengenai asal usul negara iaitu:


Teori Kudus atau Teori Ketuhanan

 • Negara dicipta oleh Tuhan untuk memudahkan manusia hidup berkelompok.
 • Tuhan mencucuri rahmat ke atas manusia dengan mengilhamkan negara kerana negara sahaja yang dapat mengelakkan manusia daripada dimusnahkan oleh kehidupan mereka.
 • Tuhan telah melantik raja sebagai wakilnya untuk memimpin negara.
 • Rakyat diwajibkan tunduk kepada kehendak raja.
 • Rakyat tidak boleh menentang raja.
 • Contoh pemerintahan - Shah Iran - waris Raja Iskandar Zulkarnain . Raja Jepun - Putera Dewi Matahari Amaterasu.
 • Teori ini dianggap ketinggalan zaman.

Teori Patriakal

 • Menurut Aristotle, negara wujud akibat perkembangan kumpulan manusia yang mempunyai pertalian darah.
 • Keluarga dianggap sebagai unit asas sesebuah masyarakat manakala puak pula sebagai gabungan beberapa puak keluarga.
 • Gabungan ini mewujudkan institusi kampung dan dimajukan menjadi negara.
 • Kewibawaan keluarga bergantung kepada ketaatan kepada kaum lelaki.
 • Kaum lelaki menjadi pakar rujuk dan keputusan dianggap sah dan mengikat semua anggota masyarakat.
 • Teori ini bersifat spekulatif tanpa mempunyai bukti yang nyata.

Teori Matriakal

 • Dalam masyarakat primitif ketua keluarga ialah ibu dan bukan bapa.
 • Corak perkahwinan dalam masyarakat tradisional mengiktiraf wanita sebagai barangan pertukaran yang penting.
 • Pertalian sesuatu keluarga dikesan melalui anggota keluarga wanita.
 • Teori ini dikritik kerana tidak mengikut perkembangan tamadun manusia.

Teori Kontrak Sosial

 • Negara wujud kerana manusia sedar bahawa mereka perlu hidup bermasyarakat.
 • Atas kesedaran ini, manusia telah bersetuju mengadakan satu perjanjian untuk mewujudkan negara yang dapat menjamin kehidupan sejahtera manusia.
 • Golongan yang menyokong teori ini menegaskan bahawa institusi yang baik dan berkesan untuk menjaga kepentingan semua rakyat ialah negara.

Teori Paksaan

 • Negara muncul kerana memenuhi kehendak kestabilan dan ketertiban.
 • Negara diwujudkan oleh golongan yang kuat untuk menjaga kepentingan peribadi mereka.
 • Manusia mempunyai sifat untuk menguasai pihak yang lemah.
 • Hanya orang yang kuat sahaja dapat menjamin kesejahteraan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...