HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

20 May 2010

Pertanian Malaysia: Permasalahan

Masalah-masalah yang dihadapi dalam sektor pernatian di Malaysia ialah:

 • Masalah ancaman fizikal - bencana alam.
 • Masalah kekurangan tenaga buruh.
 • Masalah kekurangan modal.
 • Masalah tanah.
 • Masalah teknologi pertanian yang masih rendah.


Langkah-langkah
yang diambil bagi mengatasi masalah tersebut ialah:

 • Mewujudkan semula program pembangunan wilayah.
 • Saiz tani yang tidak ekonomik digabungkan secara berkelompok.
 • Membangunkan kemudahan infrastruktur pertanian.
 • Menyediakan dana atau kemudahan kredit.
 • Memberikan kemudahan subsidi kepada petani.
 • Menubuhkan Jabatan Pertanian.
 • Mewujudkan sistem pemasaran hasil pertanian.
 • Mewujudkan pelbagai agensi penyelidikan dan pembangunan - MARDI, PORIM.
 • Mempromosikan produk pertanian.
 • Melaksanakan konsep pertanian bersepadu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...