HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

20 May 2010

Pertumbuhan pendudukFaktor pertumbuhan penduduk:

  • Pertambahan semula jadi dan migrasi masuk kerana tumpuan kegiatan ekonomi.
  • Dasar kerajaan tentang pembangunan bandar raya metropolitan.

Masalah persekitaran fizikal akibat pertumbuhan penduduk yang pesat:


  • Peningkatan sisa pepejal domestik, sisa kilang, sisa pepejal pejabat dan bahan pencemaran daripada kenderaan.
  • Perlu pengurusan alam sekitar yang baik dan berkesan untuk mengelakkan pencemaran udara, air dan tanah.
  • Masalah persekitaran yang tercemar akan mengancam kesihatan penduduk dan menjejaskan kualiti hidup.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...