HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

23 May 2010

Apa itu Laporan Kesan Alam Sekitar - EIA

EIA bertujuan untuk menilai impak keseluruhan sesuatu projek pembangunan yang dijalankan oleh sektor awam dan sektor swasta terhadap alam sekitar. EIA termaktub dibawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang ditetapkan)(Penilaian kesan alam sekeliling), 1987. EIA meliputi penilaian awal dan penilaian terperinci mengikut tatacara yang telah ditetapkan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...