HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

21 May 2010

Pengurusan sumber

Kepentingan pengurusan sumber secara terancang ialah:

Kepentingan masa depan. Pengurusan sumber penting untuk menjamin bekalan yang berterusan terutama sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber galian jika tidak diuruskan dengan baik akan meninggalkan kesan seperti menjejaskan politik dan ekonomi.

Kepentingan alam sekitar. Jika sumber alam tidak diurus dengan baik, ia akan mengakibatkan kesan negatif kepada alam sekitar seperti mencemarkan alam sekitar. Contohnya, kegiatan pembalakan tanpa penggantian semula akan menyebabkan ekosistem terganggu. Bahkan kegiatan hakisan akan berlaku dengan berleluasa apabila hujan turun.

Kepentingan sosial. Kadar pertumbuhan penduduk yang cepat khasnya di India dan Afrika memerlukan satu program yang terancang bagi mengelakkan kes kebuluran dan penyakit akibat kekurangan zat makanan.

Kepentingan ekonomi. Perkembangan industri memerlukan banyak sumber alam. Tanpa sumber alam yang berterusan, ekonomi sesebuah negara akan terjejas. Justeru, sumber semulajadi perlu diurus dengan baik supaya tidak berlaku pembaziran. Bagi sumber yang tidak boleh diperbaharui pula seperti petroleum, satu program bagi mendapatkan bahan alternatif perlu diwujudkan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...