HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

26 May 2010

Prinsip-prinsip Islam Hadhari

  1. Ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan.
  2. Kerajaan yang adil dan beramanah.
  3. Rakyat yang berjiwa bebas dan merdeka.
  4. Penguasaan ilmu pengetahuan.
  5. Pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif.
  6. Kehidupan berkualiti.
  7. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita.
  8. Keutuhan budaya dan moral.
  9. Pemeliharaan alam semulajadi.
  10. Kekuatan pertahanan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...