HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

24 May 2010

Hubungan sains politik dengan disiplin pengajian sosial


Antara disiplin pengajian sosial ialah:

Sejarah
Membantu sains politik tentang pelbagai kemungkinan yang akan wujud pada masa depan.

Falsafah
Pengkaji politik menggunakan falsafah untuk mengkaji asal-usul dan nilai negara yang mencakupi moral falsafah atau etika.

Sosiologi
Membantu memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dan menerangkan fenomena politik terutamanya mengapakah manusia bertindak apabila menghadapi sesuatu cabaran.

Antropologi
Menerangkan bagaimana kebudayaan manusia itu berkembang.

Ekonomi
Pemikiran yang berasal daripada faktor kekurangan menyebabkan lebih banyak ke arah ramalan berdasarkan perhitungan yang saksama.

Psikologi sosial
Membantu menganalisis nilai-nilai budaya yang dapat melahirkan tingkah laku yang stabil.

Geografi
Sains politik memerlukan disiplin geografi untuk memahami perkembangan peristiwa dan fenomena politik.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...