HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

17 May 2010

Ciri-ciri profesional guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah

Sifat dan kualiti profesional yang tinggi merupakan syarat wajib seseorang guru yang bertauliah. Untuk menyampaikan pelajaran dengan cekap dan berkesan, guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti profesional seperti berikut:

 1. Ingin tahu
 2. Pengetahuan ikhtisas
 3. Suka membaca
 4. Kemahiran bertutur
 5. Daya ingatan
 6. Daya usaha

Mengikut Nilai-nilai keguruan, kualiti profesional seseorang guru boleh disenaraikan seperti berikut:

 1. Semangat berdedikasi
 2. Peka kepada perubahan
 3. Sedar tentang keperluan negara
 4. Bersikap positif terhadap pembelajaran
 5. Mempunyai inovasi dalam tugas.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...