HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

26 May 2010

Langkah-langkah untuk merapatkan hubungan etnik

Penubuhan Jabatan Perpaduan Nasional dan Integrasi Nasional (JPNIN).
  • Ditubuhkan pada 1969 di bawah Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) untuk menangani isu-isu berhubung pembinaan semula perpaduan rakyat di negara kita.

Strategi Politik
  • Persefahaman - memajukan perpaduan negara berlandaskan peruntukan yang termaktub dalam perlembagaan.

Strategi Ekonomi
  • Menyeimbangkan kedudukan taraf sosioekonomi antara kaum dan antara wilayah serta mengurangkan pengenalan kaum dengan kegiatan ekonomi tertentu.

Strategi Pendidikan
  • Memupuk semangat kebangsaan serta cinta kepada negara dan mengeratkan perpaduan nasional.
  • Contoh: Kurikulum dan Ko-kurikulum yang seragam.

Strategi Penggunaan Bahasa Kebangsaan
  • Penggunaan bahasa yang sama iaitu Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

Strategi Agama
  • Semua rakyat Malaysia bebas untuk menganut dan mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Strategi Kebudayaan
  • Membentuk kebudayaan nasional.

Strategi Integrasi Wilayah
  • Menambahbaik perhubungan kebangsaan, pengangkutan dan sebagainya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...