HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

14 January 2010

IMPAK KEGIATAN MANUSIA DAN ISU ALAM SEKITAR

Kepupusan Flora dan Fauna

Kepupusan flora dan fauna berlaku akibat aktiviti manusia yang tidak terkawal. Aktiviti manusia yang boleh menyebabkan kepupusan flora dan fauna ini adalah seperti pembuangan sisa kilang yang tidak dirawat, tumpahan minyak dari kapal laut, penggunaan racun serangga, kegiatan pembalakan haram, pembuangan sampah sarap dan banyak lagi.

Sebagai contoh, minyak yang tertumpah ke laut akan menghalang kemasukan udara ke dalam air laut. Justeru, tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan yang hidup dalam laut tidak dapat bernafas dan akan mati. Sungai yang dipenuhi dengan sampah sarap akan menghalang sinaran matahari masuk ke dalamnya. Hal ini akan menjejaskan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan air.

Selain itu, racun serangga yang disembur ke atas tanaman akhirnya akan meresap masuk dan berkumpul dalam tanah apabila berlakunya hujan atau ketika disiram. Haiwan yang hidup di bawah tanah akan mati akibat pengumpulan racun ini.

Kekurangan Bekalan Air

Pertambahan penduduk di sesebuah kawasan akan menyebabkan permintaan terhadap sumber air tawar meningkat, seterusnya menyebabkan berlakunya krisis kekurangan sumber air tawar. UNESCO menjangkakan bahawa amaun air tawar per seorang akan berkurangan daripada 33 000 m³ (1.2 million kaki persegi) setahun pada tahun 1850 kepada 8500m³ (300 000 kaki persegi) pada masa kini.

Pada tahun 2025, sebanyak 48 buah Negara dijangkakan akan mengalami kekurangan sumber air tawar dengan saiz penduduk tiga billion orang. Kini negara China yang mempunyai bilangan penduduk terbesar di dunia mengalami kekurangan sumber air tawar.

Jumlah sumber air tawar yang sedia ada hanya mampu menampung 650 juta penduduk (bilangan penduduk pada masa kini ialah 1.2 billion.)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...