HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

21 May 2010

Agenda 21: Objektif pelaksanaannya


Objektif Agenda 21 ialah:
  • Menggalakkan semua negara mempertahankan alam sekitar masing-masing.
  • Memperbaiki kesihatan manusia dan mengatasi masalah kemiskinan.
  • Merupakan satu pelan tindakan komprehensif yang akan dilaksanakan secara global, di peringkat nasional dan tempatan oleh badan-badan PBB, kerajaan dam pelbagai badan-badan yang mana melibatkan kesan alam sekitar terhadap manusia.
  • Menggalakkan semua negara mengurangkan pencemaran alam, mengawasi hasil-hasil bumi serta menjaga habitat semulajadi dan kehidupan liar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...