HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

17 May 2010

Kepentingan membina hubungan guru dan murid

Hubungan guru dan murid perlu dibina kerana mempunyai kepentingan tertentu seperti:
  1. Menjalinkan hubungan mesra
  2. Membina iklim bilik darjah yang kondusif untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)
  3. Guru dapat menyampaikan pelajarannya dengan berkesan
  4. Murid-murid akan rela mematuhi segala arahan guru dan peraturan bilik darjah
  5. Memupuk disiplin arahan kerja dan disiplin diri di kalangan mereka
  6. Mewujudkan iklim penyayang alam belajar dan menentukan kelancaran P&P
  7. Masalah disiplin dapat dikurangkan ke tahap zero defect
  8. Bilik darjah akan menjadi alam belajar yang mernarik
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...