HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

10 February 2009

Tokoh-tokoh Falsafah Islam: Al Ghazali (1058-1111)

Al-Ghazali (1058-1111)
 • Abu Hamed Mohammad ibn Mohammad al-Ghazzali.
 • Digelar Algazel.
 • Terkenal sebagai ahli falsafah, ahli teologi dan ahli juri yang amat disegani.


Riwayat Hidup.

 • Lahir di Tus, Khorasan, Iran pada 1058.
 • Belajar ilmu fiqh di Gurgan.
 • Melanjutkan pengajian dalam bidang agama, falsafah, logik dan lain-lain.
 • Meninggal dunia pada tahun 1111.


Sumbangan

 • Tahafut al-Falasifa - menolak sepenuhnya pandangan ahli-ahli falsafah Barat.
 • Ihya al-Ulum al-Din or Ihya'ul Ulumuddin.
 • Maqasid al falasifa - membentangkan teori-teori asas falsafah.
 • Miyar al-Nazr fi al-Mantiq (Criterion of Knowledge in The aArt of Logic).
 • Mihak al-Nazar fi al-mantiq (Touchstone of Reasoning in Logic).
 • al-Qistas al-mustaqim (The Correct Balance).

Sumber: Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah 4 Tahun. Choong Lean Keow.2009.

No comments:

Post a Comment

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...