HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

11 February 2009

Pengertian Syahadah

Syahādah , atau ucapan kepercayaan adalah pernyataan kepercayaan dalam keesaan Tuhan (Allah) dan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rasulnya. Menurut buku Kunci Ibadah yang ditulis oleh S.A Zainal Abidin, erti syahadah ialah pengakuan atau penyaksian yang sebenarnya yakni saksi zahir dan batin. Menurut Muhammad Bin Abdullah At Tuwaijry, pengertian syahadah dibahagikan kepada Pengertian Syahadah (laailaaha illallah) dan juga Pengertian syahadah (Muhammad Rasulullah).

Pengertian Syahadah (laailaaha illallah):

Manusia mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah , dan sesembahan-sesembahan selain Dia , maka ketuhanannya adalah batil dan ibadahnya juga batil. Kalimah syahadah tersebut mengandungi nafi (meniadakan/menolak) dan itsbat (menetapkan). (Laa ilaaha), ertinya menolak semua yang disembah selain Allah , (Illallah) adalah menetapkan ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam menyembah-Nya, seperti tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kerajaan-Nya.

Pengertian syahadah (Muhammad Rasulullah):

Taat kepada Nabi dalam perintahnya, membenarkan beritanya, menjauhi yang dilarangnya, dan dia tidak menyembah Alah kecuali dengan cara yang disyari'atkannya.


No comments:

Post a Comment

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...