HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

06 February 2009

Teori Ekologi Bronfenbrenner 1977


Menekankan aspek sistem mikro, sistem meso, sistem ekso, makro dan krono.

Sistem ini berpusat secara kecil kepada besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan.


No

Sistem

Huraian

Contoh

1

Mikro

Sebahagian besar sosial individu dihabiskan

Sekolah, tempat kerja, keluarga

2

Meso

Pengalaman satu sistem Mikro mempengaruhi sistem Mikro lain

Masalah tempat kerja bawa ke rumah

3

Ekso

Pengalaman individu mempengaruhi individu lain

Pelajar pasif mempengaruhi penyediaan aktiviti guru dalam pengajaran

4

Makro

Sosial dalam masyarakat

Budaya Melayu, Budaya Islam

5

Krono

Sejarah perkembangan sosial individu

Kehidupan moden jadikan kanak2 lebih maju


Rujukan:
Perkembangan Kanak-kanak untuk PISMP edisi Kedua. Haliza Hamzah, Joy N.Samuel.

No comments:

Post a Comment

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...