HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

10 February 2009

Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia

Sebelum Merdeka.

Tahun

Laporan/ Penyata

Ringkasan

1951

Laporan Barnes

Cadangan menghapuskan sekolah-sekolah vernakular dan menggantikan dengan sekolah dwibahasa.

1952

Laporan Fenn-Wu

Cadangan supaya bahasa Bahasa Melayu, Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah vernakular.

1952

Ordinan Pelajaran

Mengkaji cadangan Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu dan mencari satu kompromi yang baik.

1956

Penyata Razak

Matlamat: membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang mempunyai beberapa ciri tertentu.

Selepas Merdeka

Tahun

Laporan/Akta/

Dasar Pendidikan

Ringkasan

1960

Laporan Rahman Talib

· Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama.

· Sekolah menengah percuma.

· Peningkatan ke ting. 3 secara automatik.

· Penubuhan sekolah teknik dan vokasional.

· Penekanan kepada pendidikan agama dan moral.

1961

Akta Pelajaran

Laporan Rahman Talib diwartakan sebagai Akta Pelajaran 1961.

1963

Akta Bahasa Kebangsaan

Pengisytiharan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di semua peringkat persekolahan.

1963-1974

Rukunegara dan DEB

Agihan peluang-peluang pendidikan yang sama bagi Bandar dan luar bandar.

1976

Akta Pelajaran 1961

Berkuatkuasa bagi negeri Sabah dan Sarawak.

1979

Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran

· Penekanan kepada perpaduan Negara.

· Tumpuan kepada sumber manusia yang berkemahiran demi kemajuan dan pembangunan negara.

· Pendemokrasian pendidikan.

· Pembentukan masyarakat Malaysia yang bermoral dan berdisiplin.

No comments:

Post a Comment

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...