Pembaca Setia

21 May 2012

Temubual

Jenis-jenis temubual:

- temu bual berstruktur,
- temu bual semi struktur,
- temu bual tidak berstruktur.

Penyelidik kajian tinjauan menggunakan instrumen temu bual untuk mendapatkan maklumat.
Aspek-aspek penting dalam penyediaan item temu bual:
- menentukan jenis temu bual dalam kajian;
- rancangan temu bual;
- stail, kandungan dan susunan soalan temu bual;
- ciri-ciri soalan temu bual yang baik;
- aras bahasa dalam temu bual;
- penyusunan soalan temu bual dan
- tempoh sesi temu bual (Chua, 2006).

Kesemua aspek di atas perlu diambil perhatian ketika menyediakan item temu bual. Tujuannya ialah untuk menghasilkan satu set item yang boleh digunakan secara optimum untuk menjawab persoalan kajian.
 
Kaedah temu bual
- temu bual bersemuka,
- temu bual tidak bersemuka dan
- temu bual bantuan komputer.

10 ciri asas untuk menjadi penemu bual yang baik
- tidak mulakan sesi temu bual yang dingin,
- sentiasa sedar tentang tujuan temu bual,
- soalan ditanya secara semula jadi,
- soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat,
- berwatak sebagai pendengar yang baik,
- pakaian dan penampilan yang sesuai,
- tempat yang selesa,
- menghormati responden,
- berlatih sebelum sesi temu bual dilaksanakan ,dan
- menghargai responden.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...