Pembaca Setia

21 May 2012

Ciri-ciri Penyelidikan

Ia bermula dengan satu persoalan didalam pemikiran seorang penyelidik

Ia memerlukan satu perancangan

Ia menuntut kenyataan yang jelas mengenai sesuatu masaalah

Ia melibatkan permasaalahan utama dengan permasalaahan berkaitan

Ia mencari tuju arah melalui hipotesis berkenaan

Ia melibatkan fakta dan makna fakta

Ia adalah berhubungkait Menghimpun dan Menganalisa Data

Availability (Sumber Tersedia) ia adalah agak sukar untuk mendapatkan data dari menentukan jenis data yang diperlukan

Authenticity (Perakuan) penyelidik mestilah memastikan ketepatan data

Adequacy (Mencukupi) merujuk kepada perolehan data samada mencukupi bagi membolehkan kesimpulan sah dinyatakan

Validity (Kesahan) penyelidik hendaklah memastikan data dan maklumat adalah tepat dan sah
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...