Pembaca Setia

13 May 2012

Perbezaan antara Kaunseling dan Psikoterapi


Kaunseling
  • Membantu individu mengatasi kebuntuan/kekusutan fikiran untuk meneruskan kehidupan dengan lebih tenteram.
  • Jangka masa kurang dari 6 bulan dilakukan secara “outpatient”   

Psikoterapi  
  • Pemulihan “penyakit mental”.
  • Jangka masa 6 bulan hingga 2 tahun dilakukan secara “outpatient”  dan “inpatient”.

Objektif kaunseling ialah membantu individu mengatasi masalah pertumbuhan kendiri “personel growth” pada bila-bila masa ke arah mencapai perkembangan kekuatan optimum yang ada pada dirinya.

Objektif psikoterapi ialah menyelesaikan masalah perubahan “reconstructive” dalam seorang individu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...