Pembaca Setia

13 May 2012

Matlamat Kaunseling

Lima Matlamat Kaunseling   
                    
  • Memudahkan perubahan tingkah laku.
  • Meningkatkan keupayaan klien memula dan meneruskan perhubungan.
  • Membantu keberkesanan klien menguruskan diri (coping).
  • Menggalakkan proses membuat keputusan.
  • Membantu perkembangan dan pencapaian potensi klien.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...