Pembaca Setia

21 May 2012

Penyelidikan Kaedah KualitatifA type of educational research in which the researcher relies on the views of participants, asks broad, general questions, collects data consisting largely of words (or text) from participants, describes and analyses these words for themes, and conducts the inquiry in a subjective, biased manner.

(Cresswell, 2008)


Qualitative research is the collection, analysis, and interpretation of comprehensive narrative data in order to gain insights into a particular phenomenon of interest.

(Gay, Mills, Airasian, 2006)
Kajian kualitatif menyokong kefahaman yang mendalam, menyeluruh berkaitan sesuatu fenomena. Kajian kualitatif menyediakan kefahaman mendalam mengenai kompleksiti yang selalu berlaku dan menyediakan pengetahuan yang konkrit dan mendalam bagi memahami sesuatu fenomena. Kajian kualitatif juga menyediakan kefahaman dalaman berkaitan makna setempat berkaitan aktiviti dan amalan peserta di samping menghasilkan perbandingan kefahaman mengenai fenomena yang dialami oleh pelbagai peserta dalam persekitaran yang berbeza.Jenis-jenis kajian kualitatif:
 1. Kajian kes : kajian berkenaan usaha untuk memahami individu atau entiti tertentu
 2. Etnografi : Usaha untuk menerang dan menganalisis semua atau sebahagian daripada budaya sesuatu komuniti dengan mengenalpasti dan menerangkan amalan dan kepercayaan peserta
 3. Ethology : Kajian membanding antara beberapa budaya.
 4. Interaksi simbolik : Usaha untuk mencari kefahaman lazim yang dapat meenyebabkan interaksi antara peserta.
 5. Kajian tindakan : Usaha untuk mencari penyelesaian atau menambahbaik masalah praktikal dalam persekitaran masalah itu berlaku.
 6. Kajian sejarah : Mengenalpasti sesuatu fenomena berpandukan analisis dokumen, relik dan temubual.
Ciri-ciri kajian kualitatif:

 1. Penyelidik melibatkan diri dalam persekitaran yang dikaji
 2. Data membayangkan perspektif peserta
 3. Sumber data adalah dunia sebenar atau konteks asli
 4. Lazimnya data berbentuk naratif
 5. Penyelidik memberikan fokus kepada interaksi personal dengan peserta.
 6. Penyelidik mengelak – daripada memberikan andaian atau keputusan awal berkenaan kajian
 7. Data dianalisis secara induktif
 8. Kaedah menyediakan kejelasan, maklumat lengkap membayangkan suara refleksi peserta.Kesahan Kajian :

Darjah pengumpulan data kualitatif yang mengukur apa yang sedang dikaji. Terdiri daripada dua komponen

(i) Keyakinan – Credibility, Transferability, Dependability, Confirmability

(ii) Kefahaman - Descriptive validity, Interpretive validity, Theoretical validity, Evaluative validityKebolehpercayaan Kajian :


Consistent – pengukuran data melampaui masa dan Kebolehpercayaan pandangan kualitatif termasuk kebolehpercayaan teknik yang digunakan mengumpul data.

Kebolehpercayaan diperlukan, tetapi kesahan lebih utama

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...