Pembaca Setia

28 September 2010

Ucapan


Menurut Maimunah Haji Omar (1993), ucapan merupakan sebahagian kategori perucapan umumnya dalam aspek perutusan. Ucapan dapat diertikan sebagai apa-apa yang diucapkan atau perkataan yang diucapkan atau cara menyebut atau melafazkan sesuatu kata.

Secara ringkasnya, ucapan merupakan penyampaian idea melalui pelafazan dan disampaikan secara pidato sehala. Walau bagaimanapun, ucapan agak berbeza dari pidato dan syarahan terutama dari segi penglibatan dan majlis. Teks ucapan ini biasanya mempunyai tajuk tertentu yang diberikan terlebih dahulu.

Unsur kiasan, peribahasa dan jenaka boleh diselitkan untuk menjadikan teks ucapan lebih menarik. Teks ucapan juga harus disertai dengan penerangan, penjelasan,pujian atau sanjungan terhadap sesuatu perkara yang diperkatakan. Bahasa yang digunakan dalam teks ucapan haruslah mudah, padat, tegas dan berkesan.

Teks ucapan yang baik mampu menarik minat para pendengar- jelas dan mudah difahami. Sebelum membuat teks ucapan haruslah menjalankan penyelidikan terperinci terlebih dahulu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...