Pembaca Setia

21 September 2010

Konsep kesepaduan

Konsep kesepaduan ialah gabungan beberapa aspek kemahiran atau aspek-aspek perkembangan fizikal kanak-kanak.

Kesepaduan merupakan penyatuan dua atau lebih subjek yang menjadi satu matapelajaran yang bersepadu dan membekalkan murid dengan ilmu yang bersepadu dan tidak terasing.

Konsep kesepaduan dalam kurikulum menghilangkan sempadan mata pelajaran dan disiplin.

Pelajar akan melihat ilmu sebagai satu yang bersepadu dan lebih bermakna.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...