Pembaca Setia

11 May 2011

Ulangkaji : Budaya dan Pembelajaran EDU 3106

Komponen Budaya
 • Bahasa
 • Nilai dan kepercayaan
 • Simbol / lambang
 • Norma
 • Teknologi
 • Kesenian

Faktor berlaku penghijrahan
 • Kemiskinan
 • Peperangan
 • Penyakit
 • Peluang pekerjaan
 • Perkahwinan campur
 • Perdagangan

Tujuan Pantang Larang
 • Panduan generasi muda
 • Menjaga keselamatan
 • Identiti
 • Kesinambungan tradisi
 • Membina tingkah laku yang baik
 • Memupuk nilai murni
 • Menjaga kesihatan

Cabaran guru dalam kelas pelbagai sosio budaya
 • Memahami pelbagai budaya
 • Kemahiran lisan - laras bahasa
 • Bersifat adil 
 • Merancang strategi
 • Penggunaan ABM merentasi keperluan pelbagai kaum
 • Cabaran mengintegrasi pelbagai kelompok
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...