Pembaca Setia

24 May 2011

Ciri-ciri pentaksiran yang baik.

  1. Kekomprehensifan
  2. Keobjektifan
  3. Kebolehtadbiran
  4. Kesahan skor
  5. Kebolehpercayaan skor
  6. Kemudahtafsiran
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...