Pembaca Setia

24 May 2011

Penilaian dan Ujian

Jenis-jenis Penilaian
 • Penilaian formatif.
 • Penilaian sumatif.

Jenis-jenis Ujian
 • Ujian rujukan norma
 • Ujian rujukan kriteria
 • Ujian pencapaian
 • Ujian kecerdasan
 • Ujian prestasi
 • Ujian diagnostik
 • Ujian personaliti
 • Ujian bakat

Bentuk-bentuk ujian
 • Ujian individu dan kumpulan
 • Ujian bertulis dan lisan
 • Ujian objektif dan subjektif
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...