Pembaca Setia

25 May 2011

Teori-teori kepimpinan

Teori sifat: 
Diandaikan bahawa pemimpin mempunyai sifat-sifat (personaliti) yang tidak dipunyai oleh bukan pemimpin. Cth Karisma.

Teori perilaku: 
Cuba menghuraikan kepimpinan melalui perilaku orang yang memimpin. Kedua-dua pendekatan ini didapati kurang memuaskan. Cth:... pemimpin boleh dilatih.

Teori Kontigensi: 

Mencadangkan model kontigensi untuk mengatasi kelemahan pendekatan terdahulu dan mengambil kira penemuan penyelidikan.

Ciri-ciri pemimpin sukan:

   1. Diterima semua ahli sukan
   2. Komited
   3. Memotivasi
   4. kelebihan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...