Pembaca Setia

25 May 2011

Peranan Jurulatih

PENGATUR STRATEGI
Membentuk perancangan pembangunan sumber manusia jangka panjang untuk mempastikan pencapaian misi dan visi sesebuah organisasi.


PENGURUS
Melibatkan kerja merancang,melaksana,mengurus dan mengawas kegiatan latihan.


PENGANALISIS KEPERLUAN LATIHAN
Menentukan keperluan latihan pelatih


PEREKA BENTUK PEROGRAM 
Mereka bentuk program,pembentukan objektif,menyusun kandungan kursus,merangka strategi,penyempaian dan merancang penilaian.


PENULIS BAHAN PENGAJARAN
Nota kursus,bahan lut sinar,kes,skrip,helaian kerja,ABM


PELAKSANA LATIHAN ATAU PENGAJAR
Kemahiran memudahkan cara sesi latihan.


PEMUDAH CARA
Menggalakan proses interaksi


KAUNSELOR
Menilai keistimewaan dan kelemahan diri,mengenal pasti nilai individu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...