Pembaca Setia

24 May 2011

Langkah Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian

  1. Menentukan objektif ujian
  2. Menentukan isi ujian
  3. Mengisi lajur kandungan
  4. Mengisi lajur kemahiran
  5. Menentukan jenis dan bilangan soalan
  6. Menyemak sebaran soalan
  7. Menentukan aras kesukaran soalan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...