Pembaca Setia

24 May 2011

Ciri-ciri Utama Jadual Spesifikasi Ujian

  • Aras kesukaran
  • Peruntukan peratusan item yang akan diuji.
  • Kandungan topik
  • Aras kemahiran
  • Bilangan soalan
  • Bentuk dan tempoh ujian.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...