Pembaca Setia

24 May 2011

Konsep Jadual Spesifikasi Ujian

Satu bentuk 'blueprint' yang dapat membantu guru menyediakan soalan mengikut kriteria tertentu untuk menghasilkan sebuah ujian yang mempunyai keutuhan dan kesahan yang tinggi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...