HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

24 May 2011

Faktor-faktor yag boleh meningkatkan kebolehpercayaan

  1. Arahan perlu jelas dan tepat.
  2. Penyataan soalan perlu jelas dan tepat.
  3. Soalan hendaklah seragam (homogen).
  4. Situasi masa menjalankan ujian mestilah terkawal.
  5. Elakkan gangguan kepada pelajar.
  6. Elakkan kebimbangan pelajar.

KEBOLEHPERCAYAAN: KETEKALAN UJIAN MENGUKUR APA YANG HENDAK DIUKUR.
    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...