HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

11 March 2010

POLITIK

Definisi Politik

Ilmu kenegaraan. Politik adalah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun ia biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan, tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat, akademik, agama, dan institusi lain.

Definisi Politik Secara Umum

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik adalah usaha yang ditempuh warganegara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik juga merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Konsep Politik

Feudal raja-raja Melayu.
Berkonsepkan ajaran Hindu Buddha dan Islam. Dewa raja kepada kesultanan Melayu. Daulat dan derhaka. Hukum kanun melaka dan undang-undang laut melaka bagi membantu perlaksanaan Islam di Alam Melayu.

Selepas kedatangan British.
Berlaku perubahan yang ketara dalam sistem politik dan pentadbiran Negara. British campur tangan dan perkenalkan bentuk pentadbiran British. Berlarutan sehingga sekarang.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...