HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

05 March 2010

Konsep Disiplin

Disiplin mempunyai pelbagai tafsiran. Antaranya tafsirannya ialah disiplin ini merujuk kepada:

  • Kawalan diri
  • Kawalan dari luar
  • Patuh kepada autoriti
  • Keadaan tempat bekerja yang teratur
  • Urusan yang sistematik
  • Cara yang menetapkan peraturan atau hukuman dengan berkesan.

Selain itu disiplin juga ditakrifkan sebagai perihal ketenteraman dan peraturan di dalam sesuatu kumpulan, termasuk cara-cara mendapatkan ketenteraman dan peraturan itu, serta hukuman.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...