HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

18 October 2010

Reka bentuk pengajaran

Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran.

Enam perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran ialah:

  • Menentukan keperluan pelajar
  • Menentukan matlamat dan objektif
  • Membina prosedur penilaian
  • Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian
  • Mencuba sistem pengajaran
  • Menilai keseluruhan sistem

Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran adalah untuk ntuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...