Pembaca Setia

18 October 2010

Nilai dan Semak : Menilai kaedah dan media

Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran.

 • Penilaian melibatkan aspek:
 • Menilai pencapaian pelajar
 • Pembelajaran yang dihasilkan
 • Menilai media dan kaedah
 • Kualiti Media
 • Penggunaan guru
 • Penggunaan murid

Menilai kaedah dan media

Kualiti media seringkali dilihat dari sudut sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam aspek ini seperti:
 • Adakah media berkesan?
 • Bolehkah ia dipertingkatkan?
 • Adakah ia berguna?
 • Adakah media membantu pelajar mencapai objektif?
 • Adakah ia mencetuskan minat pelajar?
 • Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang bererti?

Terdapat beberapa senarai lain yang juga elok dijadikan garis panduan ketika menilai media iaitu:
 • Kreatif dan berkaitan dengan isu yang menarik minat pelajar.
 • Menyokong pemikiran tinggi (Soktratik)
 • Memperkembangkan kemahiran berfikir.
 • Menyampaikan kandungan secara mendalam.
 • Meransang naluri ingin tahu pelajar
 • Pelajar dapat melibatkan diri secara aktif.
 • Membolehkan penerokaan isu secara mendalam.
 • Menghubungkaitkan bidang pelajaran
 • Meningkatkan nilai murni
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...