Pembaca Setia

08 October 2010

Nota UAK BM - Ringkasan 2

Pendekatan
  • Cara mendekati sesuatu mata pelajaran.
  • Cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya.
  • Merupakan satu set teori yang sistematik.

Kaedah
  • Satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mecapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek.
  • Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun.

Teknik
  • Kemahiran guru dalam pengelolan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...