Pembaca Setia

18 October 2010

Pemilihan kaedah, Media dan Bahan Pengajaran

Terdapat 3 langkah dalam pemilihan kaedah, media dan bahan pengajaran.


a) Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran.

Seperti Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru.


b) Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih.

Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu:
 1. Sepadan dengan kurikulum
 2. Maklumat tepat dan terkini
 3. Bahasa yang jelas dan tepat
 4. Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar
 5. Menggalakkan penglibatan pelajar
 6. Mempunyai teknikal kualiti yang baik.
 7. Terdapat bukti keberkesanannya
 8. Bebas daripada bias.
 9. Mempunyai buku panduan yang lengkap.


(c) Mereka bentuk media

Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakannya sendiri.
 1. Objektif
 2. Pelajar
 3. Kos
 4. Kepakaran teknikal
 5. Peralatan
 6. Fasiliti
 7. Masa

Gunakan Media dan Bahan

Terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik:
 1. Preview bahan
 2. Sediakan bahan
 3. Sediakan persekitaran
 4. Sediakan pelajar
 5. Sediakan pengalaman pembelajaran
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...