Pembaca Setia

07 January 2011

Perkaitan pendapat tokoh dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran

Terdapat empat orang tokoh yang mempunyai pendapat dan kecenderungan yang berbeza dalam aspek penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran.

Gagne - bahan bercetak.
Bruner - penggunaan peta minda dan bahan eksperimen.
Bandura - relia, model.
Vygotsky - rakan sebaya, penggunaan bahan / sumber / alat.


Gagne ("Conditions of Learning")

Menurut pendapat gagne, beliau menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran, rangsangan, deria dan motivasi.

Baca tambahan I.
Baca tambahan II.

Gagne juga berpendapat bahawa penggunaan bahan bercetak sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran mampu membantu murid menguasai pelajaran.Bahan bercetak meliputi buku, majalah, jurnal, ensiklopedia, surat khabar, kad katalog, kamus, buku teks dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. Bahan bercetak seperti ini banyak disimpan di pusat sumber atau di perpustakaan atau pun di arkib. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal dibidang masing-masing. Bahan ini akan diwarisi untuk dijadikan sumber rujukan bagi generasi hari ini dan dan datang.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...