Pembaca Setia

05 January 2011

Konsep Asas Penilaian dan Pengukuran dalam P&P Pengajian Sosial

Maksud dan perbezaan
  • Pengukuran
  • Pengujian
  • Penilaian
  • Pentaksiran

PENGUKURAN

Proses nilai-nilai kuantitatif seperti peringkat dan kedudukan. Pengukuran digunakan untuk menguji pencapaian. Proses ini dijalankan selepasa satu sesi pelajaran. Pengukuran juga digunakan untuk tujuan pengumpulan data.

PENGUJIAN

Menurut Gagne, pengujian merupakan cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkahlaku individu. Pengujian juga merupakan satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkahlaku dan membuat pertimbangan nilai. Pengukuran membantu memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seseorang dan keberkesanan sesebuah kurikulum.

PENILAIAN

D. Stufflebeam menyatakan bahawa penilaian merupakan proses menentukan, mendapatkan dan memberi maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya.
|Akan bersambung...|
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...