Pembaca Setia

09 November 2010

REVIEW PSS 3108 Pengajian Sosial Sekolah Rendah

Matlamat utama mata pelajaran Kajian Tempatan di sekolah rendah

i.setia pada negara
ii.cinta pada tanah air
iii.prihatin
iv.interaksi secara berkesan
v.bangga sebagai rakyat malaysia

Matlamat Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan diamalkan di peringkat sekolah

I.kesedaran tentang peranan murid
ii.hak dan tanggungjawab murid dalam masyarakat
iii.warganegara yang bersatu padu
iv.patriotik
v.kesejahteraan masyarakat

Objektif dalam Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan merangkumi beberapa nilai:

i.Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri
ii.menghargai sumbangan ibubapa dan anggota keluarga
iii.menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka
iv.Menyayangi alam sekitar
v.Menunjukkan semangat kekitaan
vi.menghormati kaum dan budaya lain
vii.menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara

Huraian sukatan Pelajaran Kajian Tempatan dipersembahkan dalam empat lajur iaitu

i.Topik/subTopik
ii.Hasil Pembelaajaran
iii.unsur Patritisme
iv.Contoh/ cadangan aktiviti

Contoh Tema utama dalam Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 6

i.Kejayaan dan Kebanggaan Negara
ii.Pembinaan Bangsa Dan Negara
iii.Ekonomi negara
iv.Sumber negara

Tiga objektif utama Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan

i.mentafsir dan memahami sukatan dengan tepat
ii.mengetahui skop, ruang litup dan bidang kajian mata pelajaran ini
iii.menentukan objektif am, objektif khusus dan hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran
iv.menyediakan rancangan pelajaran yang sistematis
v.melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan

Dua tema utama Tahun 5 sukatan pelajaran Sivik Dan Kewarganegaraan

i. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat
ii. Kenali budaya Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai perkaitan dengan mata pelajaran Sivik Dan Kewarganegaraan. Contoh perkaitan tersebut ialah:

i.Kepercayaan dan Kepatuhan Kepada Tuhan
ii.Melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan
iii.berketerampilan
iv.berakhlak mulia
v.bertanggungjawab
vi.berkeupayaan
viisumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

Tema “Sayangi Diri” sukatan pelajaran Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 mempunyai lima hasil pembelajaran utama . Nyatakan tiga hasil pembelajaran utama tersebut.

i.Menyenaraikan tingkah laku yang mulia
ii.Mengurus diri secara bertanggungjawab
iii.Mengamalkan gaya hidup sihat
iv.keyakinan dan keupayaan mengembangkan potensi diri
v.Berdisiplin dan mempunyai integriti diri

Sesuatu Projek kewarganegaraan yang hendak dijalankan mestilah dilaksanakan dengan teliti. Nyatakan senarai keperluan bagi menjayakan sesuatu projek.

i.Perancangan
ii.Kerja amali
iii.Refleksi
iv.Penyediaan portfolio
v.Penghargaan

Matlamat utama pelaksanaan sesuatu projek kewarganegaraan di sekolah

i. Mengaplikasikan pengetahuan ,kemahiran dan nilai sivik kewarganegaraan diluar bilik darjah
ii.Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara
iii.Menjadi warganegara yang patriotik ,prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara

Lima contoh projek pembelajaran khidmat sosial dalam projek kewarganegaraan

(i)Projek bendera Sekolah/Negaraku/Jalur Gemilang
(ii)Projek menghargai tokoh-tokoh kebanggaan negara
(iii)Kempen Sifar ponteng
(iv)Kempen anti merokok
(v)Stesen radio sekolahRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...