HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

08 November 2009

Alam Belajar - Bermain

Main mempunyai unsur kesukarelaan, motivasi intrinsik, melibatkan penglibatan ahli dan pergerakan fizikal yang aktif serta mempunyai kualiti yang melibatkan imaginasi (Pellegrini, 1995)


Kepentingan bermain:

Menurut Piaget (1962), kanak-kanak bermain kerana :

 • Meluahkan idea, perasaan dan emosi
 • Tenang dan beriadah
 • Menggunakan tenaga yang berlebihan
 • Menyediakan diri untuk tahap perkembangan seterusnya termasuk alam dewasa
 • Belajar menyelesaikan masalah yang pelbagai (kognitif, manipulatif, sosial) yang menyumbang kepada perkembangan intelek
 • Melibatkan pembelajaran merentasi tiga domain : kognitif, psikomotor dan sosial
 • Membudayakan proses pembelajaran
 • Pembentukan jati diri, ketrampilan diri dan nilai murni


Kepentingan bermain bagi perkembangan fizikal:

 • Menggerakkan psikomotor
 • Meningkatkan kemahiran fizikal – berlari, melompat, memanjat
 • Meningkatkan keupayaan dan ketangkasan deria – bau, sentuh
 • Meningkatkan kemahiran manipulatif – mencantum, melukis, menampal
 • Meningkatkan kemahiran mengimbang – renang, kawal pernafasan


Kepentingan bermain bagi perkembangan sosioemosi:

 • Belajar berinteraksi secara positif
 • Belajar menghormati hak orang lain
 • Menghargai alam sekitar
 • Menghormati nilai budaya

Kepentingan bermain bagi perkembangan kognitif:

 • Mendengar
 • Berbahasa
 • Membaca
 • Berbincang
 • Berlakon

Secara ringkas, kepentingan bermain adalah :

 • Belajar konsep
 • Meningkatkan keupayaan kognitif
 • Memupuk pemikiran inovatif, kritis dan kreatif
 • Memenuhi perasaan ingin tahu melalui penerokaan
 • Membantu dalam menyelesaikan masalah
 • Membina kemahiran sosial
 • Memahami dunia sekeliling
 • Mempelajari bahasa
 • Membantu murid mengatasi perasaan bimbang dan tertekan
 • Membina kemahiran kendiri yang positif
 • Memupuk sikap tanggungjawab
 • Mempelajari peranan orang dewasa

Kategori Main:

Permainan Sosial:

 • Bermaksud permainan yang dimainkan secara kumpulan
 • Berlaku secara berperingkat dalam perkembangan kanak-kanak ke arah mencapai kematangan bermasyarakat

Permainan Sosial
Jenis-jenis :
 • Main Unoccupied – tidak bermain dengan apa-apa alatan tetapi hanya berada dalam kawasan permainan
 • Main Solitary – bermain seorang diri tanpa menghirau orang lain
 • Main Onlooker – memerhati rakan-rakan bermain
 • Main Parallel – bermain sendirian,menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakan serta tanpa berbincang, kongsi alat main sendiri
 • Main Associative – bermain sendirian tetapi berinteraksi, bertanya dan meminjam alatan dengan rakan
 • Main Cooperative – bermain dan bekerjasama dalam kumpulan

Jenis permainan kognitif :


Main simbolik

- menggunakan imaginasi dan main peranan
- gunakan objek atau peranan yang mewakili objek atau peranan sebenar - belajar tentang peranan masa depan, menyelesaikan masalah, menghayati nilai moral dan budaya

Main berfungsi

- melibatkan gerak balas aktiviti otot spt. membaling, melontar, mengetuk
- menggunakan alat spt. Kotak, kayu, bola
- mempunyai ciri pengulangan, manipulasi, peniruan, penerokaan

Main konstruktif

- melibatkan pembinaan pengetahuan dan mengenali dunia
- guna bahan untuk hasilkan ciptaan atau kreativiti
- alat yang digunakan bukan dalam keadaan asli ttp. Untuk membina sesuatu yang lain

Main berperaturan

- permainan formal yang melibatkan peraturan yang ditetapkan
- peraturan juga boleh dicipta sendiri secara bersama
- peraturan boleh diubahsuai mengikut lokasi atau daerah
- memperkembangkan kanak-kanak dari aspek sosial dan emosi spt. mematuhi peraturan, mengambil giliran, menghormati rakan, berkomunikasi, berkompromi dsb.


Secara ringkas, ciri-ciri main adalah :

 • Penglibatan aktif
 • Motivasi intrinsik
 • Bebas untuk memilih
 • Menyeronokkan
 • Melibatkan proses penyesuaian
 • Penerokaan
 • Simulasi


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...