HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

02 September 2009

PENGURUSAN STOR PERALATAN PENDIDIKAN JASMANI

Stor sukan ataupun dikenali sebagai stor peralatan adalah perlu untuk setiap buah sekolah. Ia memainkan peranan sebagai tempat menyimpan alatan-alatan sukan supaya perbelanjaan sekolah boleh dikurangkan; simpanan yang baik mengurangkan kos pembaikan dan pemeliharaan alatan. Pengekalan alatan juga memberi peluang kepada guru-guru merancang pelajaran mereka supaya menjadi lebih seronok dan bermakna. Bagi kanak-kanak pula, bilangan peralatan yang mencukupi membolehkan mereka menerima pelajaran dengan sepenuhnya semasa waktu pendidikan jasmani atau waktu di luar daripada waktu pendidikan jasmani.

Kewujudan stor boleh menentukan bilangan alatan yang boleh dibeli oleh sesebuah sekolah. Setelah segala alatan asas telah dibeli, perkara yang penting ialah bagaimana untuk menyimpan peralatan itu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...