HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

02 September 2009

PENGELOLAAN STOR SUKAN

  • Seorang guru dilantik untuk menjaga secara keseluruhan stor sukan.
  • Buku catatan mesti digunakan dengan sepenuhnya. Segala peralatan yang dikeluarkan mesti direkod dan ditandatangani.
  • Peraturan stor sukan mesti diberitahu kepada semua orang terlibat. Misalnya, meletak semula alat yang dipinjam ditempat asalnya.
  • Buku stok untuk merekodkan semua peralatan yang ada. Ia memudahkan kerja pemeriksaan stok pada masa hadapan.
  • Pemeriksaan stok perlu diadakan beberapa kali setahun untuk memastikan kedudukan stok adalah kemaskini.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...