HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

07 August 2009

Kepentingan Pengetahuan Geografi


Pengetahuan Geografi penting untuk:
 1. Memahami kenapa tempat atau kawasan dan unsurnya wujud dan dimana ia berada.
 2. Apa makna keadaan dan kawasan itu sebelum, sekarang dan masa akan datang.
 3. Bagaimana lokasi tempat dan kawasan tersebut memberi kesan kepada tempat lain.
 4. Antara persoalan penting untuk dijawab dalam kajian geografi ialah:
 • Persoalan asas - apa, dimana, kenapa & bagaimana?
 • Kenapa manusia dan aktiviti wujud dan dimana ia sekarang?
 • Bagaimana wujud unsur, elemen dan aktiviti disatu-satu tempat berinteraksi dan menjadikan sesuatu lokasi, ruang, tempat dan kawasan itu unik?
 • Apakah hubungan antara lokasi, ruang, tempat dan kawasan yang berbeza kawasannya?
 • Apakah faktor atau daya yang menyebabkan peyerakan dan pengagihan unsur, elemen dan aktiviti mengikut lokasi, ruang, tempat dan kawasan.

Oleh kerana banyak kekeliruan berkaitan dengan geografi, William Patterson mengklasifikasikan pengajian geografi kepada empat bahagian iaitu:

 • Tradisi Ruangan
 • Tradisi Kajian Kawasan
 • Tradisi Manusia dan Alam Sekitar
 • Tradisi Sains Bumi

Rujukan: Nota Kuliah Encik Salis
Pensyarah PSS3104
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...