HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

08 August 2009

KEMAHIRAN GEOGRAFI: KEDUDUKAN

- Kenalpasti kedudukan garisan timuran dan garisan utaraan berasaskan peta topografi

- Menyatakan rujukan grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan ciri-ciri geografi yang diberi.

- Membanding dan membeza penggunaan rujukan grid 4 angka dan 6 angka.

- Melihat dan menyatakan ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi.

- Membanding dan membezakan simbol-simbol ketinggian.

- Mengira ketinggian berdasarkan selang kontur.

- Menamakan ciri-ciri bentuk muka Bumi berdasarkan garisan kontur.

- Melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang diberi.

- Menjelaskan ciri-ciri bentuk muka Bumi berdasarkan keratan yang dilukis.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...