Pembaca Setia

20 April 2017

Permainan Kata Ala Sahibba

OBJEKTIF


  • Meningkatkan bilangan dan penggunaan kosa kata dalam bahasa Melayu dalam kalangan murid.
  • Menggalakkan dan memupuk kreativiti murid dalam membina kosa kata dalam bahasa Melayu.
  • Meningkatkan penguasaan dan pengembangan bahasa Melayu dalam kalangan murid.
  • Melahirkan murid yang berketerampilan dalam penggunaan bahasa Melayu.  


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...