Pembaca Setia

29 October 2011

Penilaian Melalui Projek

Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. Dalam konteks kurikulum sekolah, projek bermaksud secara amali. 

Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan.

Penilaian cara ini berupa aktiviti aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. (Wiggins, 1989).


Apakah tujuan pembelajaran Projek ini?
 • Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab
 • Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi. 
 • Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah.


Ciri-ciri Penilaian Projek
 • Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan, visual, kinestetik ).
 • Jangka masa yang panjang
 • Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar.
 • Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif. Tidak ada satu jawapan yang benar.
 • Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan.
 • Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu.
 • Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti, kemahiran merancang, integrasi pengetahuan, kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. 
 • Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu.
 • Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu.
 • Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.

Jenis-jenis penilaian Projek
 • Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis.
 • Extended tasks assignment seperti menulis puisi, melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji, membina model.
 • Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi.
 • Tugasan prestasi – drama, lakonan, persembahan, poster atau model.

Langkah-langkah untuk menjalankan Projek.

Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek.
Langkah 2 : Penilaian awal projek.
Langkah 3 : Pelaksanaan strategi.
Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat.
Langkah 5 : Penilaian hasil projek.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...