Pembaca Setia

29 October 2011

Penggunaan soalan subjektif sebagai medium untuk menguji kemahiran bahasa murid.

Jenis-jenis Ujian
Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif.

Soalan Subjektif
Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut:-
  • Item Jenis Struktur
  • Item Jenis Esei
  • Pembinaan Ujian
Kelebihan menggunakan soalan subjektif 
  • Lebih mudah digubal - Tidak banyak soalan.
  • Sesuai untuk semua subjek. Contoh, matematik, sains dan sebagainya.
  • Sangat sesuai untuk keenam-enam aras Taksonomi Bloom.
  • Boleh membuat analisis dan menintegrasikan idea-idea.
  • Kurangkan konsep tekaan / 'skor nasib'.
Kesahan
Penilaian dan Pengujian soalan subjektif mempunyai “Kesahan” (validity) yang tinggi.

a. Kesahan Isi
b. Kesahan Ramalan
c. Kesahan Serentak
d. Kesahan Gagasan

Kebolehpercayaan Ujian Soalan Subjektif
Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...