HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

11 August 2011

Manfaatkan Micro-teaching

Micro-teaching atau pengajaran mikro merupakan satu kaedah P&P yang hanya melibatkan proses yang minima dan melibatkan jumlah murid yang sedikit. Kebanyakan pelatih mengadakan atau mempraktikkan Micro-teaching adalah untuk mendapatkan skil atau pengalaman yang berguna secara langsung ketika mengajar.

Pelbagai aspek dapat dipelajari dengan lebih kemas apabila menggunakan kaedah Micro-teaching. Kesilapan yang terkesan atau kelebihan yang dikenalpasti boleh dimanfaatkan untuk penambahbaikkan apabila mengajar dalam situasi yang sebenar kelak.

Micro-teaching adalah latihan sebelum meneruskan kaedah Macro-teaching (yang lebih holistik). Oleh yang demikian, para guru pelatih haruslah merebut peluang semaksima mungkin andai diberi peluang untuk melaksanakan Micro-teaching. Tidak rugi. Pengalaman yang anda peroleh sangat berguna di sekolah ketika menjalankan praktikum kelak!

Selamat maju jaya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...